برنامه آمد و شد اساتید در ایام امتحانات

برنامه آمد و شد در ایام امتحانات از تاریخ1396/10/16 الی 1396/10/30

1396/10/12

ساعت حرکت آمد و شد داخلی از ساختمان مرکزی به سمت محوطه

ساعت حرکت آمد و شد داخل از ساختمان مرکزی به سمت محوطه دانشگاه

1396/07/24

ساعت حرکت سرویس های کلاسی از شهر به پردیس

ساعت حرکت سرویس های کلاسی از شهر به پردیس

1396/07/01

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان (آتیه سازان حافظ)

شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی درمانی دانشگاه

1396/04/21

برنامه و ساعت آمد و شد دانشجویی در ایام امتحانات سال 1396

برنامه و ساعت آمد و شد دانشجویی در ایام امتحانات سال 1396 از تاریخ (1396/10/16 لغایت 1396/10/30)

1395/10/11