- تدوین بودجه تفصیلی و اصلاحیه­ های بودجه دانشگاه و طرح تصویب آن در کمیسیون دائمی و هیات­ امنای دانشگاه

- تهیه و تدوین گزارش­های بودجه­ ای ( هزینه ­ای و عمرانی ) دانشگاه جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .

- اقدام بودجه ­ریزی برمبنای عملکرد در دانشگاه و پیگیری جهت پیاده­ سازی حسابداری تعهدی در بخش مالی دانشگاه .

- اقدام برای تهیه مستندات لازم و تکمیل سامانه کمیسیون 215، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور جهت تصویب نمودن پروژه ­های عمرانی نیمه تمام دانشگاه در قانون بودجه سنواتی کشور.

- تکمیل و تنظیم سامانه لایحه بودجه دانشگاه طی سالهای 94و95 و ارائه بودجه پیشنهادی دانشگاه به سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور.

- تکمیل، تنظیم و مبادله موافقت نامه­ های تملک دارایی­های سرمایه­ای (ملی) دانشگاه از طریق سامانه مبادله موافقت­نامه سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و پیگیری مستمر آنها تا رسیدن به وضعیت نهایی و مبادله آن بین دانشگاه هرمزگان و سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور.

- تهیه و تدوین موافقت نامه­ های عمرانی استانی دانشگاه و مبادله آن با معاونت برنامه­ ریزی استانداری .

- پیگیری­های لازم برابر ضوابط قانونی برای ابلاغ اعتبار مصوب عمرانی و هزینه ای در سطوح استانی و ملی به دانشگاه هرمزگان .

- پیگیری­های لازم جهت تخصیص اعتبار بودجه به دانشگاه در سطوح ملی و استانی

- نظارت و کنترل بر چگونگی اجرای بودجه در راستای افزایش بهره ­وری.

- پیگیری مستمر و تهیه مستندات لازم برای پروژه ­های نیمه تمام دانشگاه که بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و ارسال آن به وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور جهت تخصیص اعتبار از محل ردیف­های متفرقه و متمرکز ( پروژه ­هایی که 50 درصد آنها از سایر منابع تکمیل شده باشد)

- انجام امورات مربوط به بودجه تفصیلی، اصلاحیه­ ها، موافقت نامه­ ها، گزارش­های مربوط به مجتمع آموزش عالی میناب.

- پیگیری­های لازم جهت دریافت بودجه مصوب تا سقف کامل آنها و اعتبارات متفرقه و متمرکز در پایان سال .

- پاسخگویی به مکاتبات دیوان محاسبات و همکاری­های لازم در راستای تعامل سازنده دانشگاه به دیوان محاسبات