قابل توجه همکاران گرامی

 

بمنظور تسهیل و تسریع امور درخواست خرید کالا و خدمات، همکاران محترم برای تکمیل و تایید فرم درخواست خرید کالا و خدمات از طریق اتوماسیون اداری دانشگاه اقدام نمایند.