چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

ساعت حرکت آمد و شد داخلی از ساختمان مرکزی به سمت محوطه

ساعت حرکت آمد و شد از محوطه پردیس به ساختمان مرکزی ساعت حرکت آمد و شد از ساختمان مرکزی به سمت محوطه پردیس
7:50 8:10
8:50 9:10
9:50 10:10
10:50 11:10
11:50 12:10
12:50 13:10
13:50 14:10
15:10 15:20

 

 


١٤:٥٥ - 1396/07/24    /    شماره : ٩١١    /    تعداد نمایش : ٢٨٢١خروج